• ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ

  • ยินดีต้อนรับ

    สวัสดีท่านผู้เยี่ยมชมทุกท่าน เว็บบล็อคนี้ทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร และสาระน่ารู้ เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษา และข้อคิดของฝากต่างๆ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ จึงขอเชิญชวนมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของเราทุกคน
  • สื่อสารผ่าน Facebook กับ ผอ.เชิดศักดิ์

  • หมวดหมู่

  • หมวดหมู่

  • Flickr Photos

  • Advertisements

จากน้ำฝน……….เป็นน้ำตา……..ชาวประชาเดือดร้อน

          น้ำท่วมพี่ว่าดีกว่าฝนแล้ง พี่ว่าน้ำแห้งให้ฝนแล้งเสียยังดีกว่า น้ำท่วมปีนี้ทุกคนล้วนมีแต่คราบน้ำตา……เสียงเพลงอมตะของศรคีรี   ศรีประจวบ ในสมัยก่อนเพลงนี้ดังมาก   ตลอดจนยังสะทัอนให้เห็นถึงความยากลำบาก ถึงความรู้สึกของประชนให่กิดความเห็นอกเห็นใจกัน โดยเฉพาะ            “ คนไทย “ อย่างไรก็ไม่ทิ้งกันจะเห็นได้จากสื่อทุกวันนี้ ทุกภาคส่วนได้แสดงให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่ามีทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ตลอดดจนพระภิกษุสงฆ์เป็นพันๆ รูปยังมาช่วยกรอกทรายในการป้องกันน้ำท่วมครั้งที่ใหญ่ที่สุด  ตั้งแต่ผู้เขียนได้ประสบมา  57  ปี ที่ผ่านมา

                จากสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้จึงนับเป็ยภัยพิบัติของชาติ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมและผู้ที่ไม่ได้ประสบภัยพิบัติต้องได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ ในด้านกายภาพคือน้ำท่วม ทรัพย์สินเสียหาย บางรายเสียชีวิต ในด้านเศรษกิจ เรื่องการกินอยู่ เรื่องปากท้อง เรื่องสุขภาพจิต(จิตใจ) เรื่องรายได้ และการดำรงชีวิตอยู่ต่อไป หลังน้ำท่วม เรื่องโรคเครียด นอกจากนี้ยังมี ผลกระทบด้านความปลอกภัย โดยเฉพาะไฟฟ้าช๊อต  การไม่มีงานทำ(ตกงาน) เพราะโรงงานต่างๆ ถูกปิดเพราะน้ำท่วม อนาคตผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ จากต่างประเทศจะย้ายแหล่งประกอบการไปต่างประเทศหรือไม่? เพราะหากน้ำท่วมทุกปีเขาก็คงจะไม่ลงทุนในประเทศของเรา เรื่องโจรผู้ร้ายหลังน้ำท่วม มีทั่งการลักขโมยอาศัยที่เจ้าของบ้านเดือดร้อนไม่อยู่บ้านยิ่งซ้ำเติมให้ประชาชนเดือดร้อนมากขึ้น วันนี้จะถามหาคุณธรรม จริยธรรมจากใคร มันสายไปหรือยังกับภาวะการที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัตินี้ สิ่งหนึ่งขณะนี้ต้องอดทน อดกลั้นให้มากที่สุด ถึงแม้จะสูญเสียทรัพย์สินหรือเงินทอง ต้องซ่อมแซมบ้าน บ้านต้องถูกน้ำขัง อย่างน้อย 2-3 เดือน ขอให้คิดว่าเป็นสมบัตินอกกาย ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ หาเมื่อไรก็ได้ ทำใจให้สบายไม่เครียด มีสติ มีสมาธิ เพราะเราหลีกหนีสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้

               

 วันนี้พวกเราชาวนนทรีวิทยา คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนนนทรีวิทยา ของส่งกำลังใจให้ท่าน และครอบครัวจงปลอดภัย เข้มแข็ง มีกำลังใจ รอสิ่งร้ายที่ผ่านมา กำลังจะพ้นวิกฤติในไม่ช้านี้  ขอให้ฟ้าหลังฝน……..ทุกคนจงพบแต่ความสุข ขอพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จงดลบันดาลให้ทุกท่านพ้นจากภัยพิบัติและผู้ที่มีน้ำใจให้การช่วยเหลือทุกๆคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญโดยทั่วหน้ากัน

                         โดย

                        ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ

                         20 ตุลาคม 2554

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: