• ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ

  • ยินดีต้อนรับ

    สวัสดีท่านผู้เยี่ยมชมทุกท่าน เว็บบล็อคนี้ทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร และสาระน่ารู้ เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษา และข้อคิดของฝากต่างๆ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ จึงขอเชิญชวนมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของเราทุกคน
  • สื่อสารผ่าน Facebook กับ ผอ.เชิดศักดิ์

  • หมวดหมู่

  • หมวดหมู่

  • Flickr Photos

  • Advertisements

คุณลักษณะ 10 ประการของเด็กไทยเพื่อชัยชนะ ในศตวรรษที่ 21

ท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลการภิวัฒน์ ย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 การศึกษาเป็นกลไกสำคัญ ในการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศต่างแข่งขันกันพัฒนาเยาวชนของตนอย่างถึงที่สุด  หากย้อนถึงประเทศไทยเราคงถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมองคุณลักษณะ 10 ประการเพื่อชัยชนะ ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเด็กจะเป็นผู้นำทางชีวิตตนเองได้ถ้าได้พัฒนาสิ่งต่อไปนี้

1. การพึ่งตนเองได้

2. ความเชื่อมั่นในตนเอง

3. การตัดสินใจด้วยตนเอง

4. การรู้จักตนเอง

5. การเคารพตนเอง

6. การควบคุมตนเอง

7. การยับยั้งชั่งใจตนเอง

8. แรงจูงใจในตนเอง

9. การยืนหยัดด้วยตนเอง

10. การมีวินัยในตนเอง

จากหนังสือ “เด็กเก่า สร้างได้” แปลจาก : Creating Kids Who Can จีน รอบบ์และฮิลลารี่ เลตส์ ผู้เขียน วราภรณ์ ผ่อนศิริผู้แปล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: