• ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ

 • ยินดีต้อนรับ

  สวัสดีท่านผู้เยี่ยมชมทุกท่าน เว็บบล็อคนี้ทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร และสาระน่ารู้ เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษา และข้อคิดของฝากต่างๆ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ จึงขอเชิญชวนมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของเราทุกคน
 • สื่อสารผ่าน Facebook กับ ผอ.เชิดศักดิ์

 • หมวดหมู่

 • หมวดหมู่

 • Flickr Photos

  นกไต่ผา / Wallcreeper / Tichodroma muraria

  Aerial View of Singapore CBD Skyline, Marina Bay Esplanade and Raffles Place, Singapore

  Stormy Panorama

  Vesturhorn, view from Stokksnes

  Campiecho III (Explore)

  รูปภาพเพิ่มเติม

คุณลักษณะ 10 ประการของเด็กไทยเพื่อชัยชนะ ในศตวรรษที่ 21

ท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลการภิวัฒน์ ย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 การศึกษาเป็นกลไกสำคัญ ในการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศต่างแข่งขันกันพัฒนาเยาวชนของตนอย่างถึงที่สุด  หากย้อนถึงประเทศไทยเราคงถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมองคุณลักษณะ 10 ประการเพื่อชัยชนะ ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเด็กจะเป็นผู้นำทางชีวิตตนเองได้ถ้าได้พัฒนาสิ่งต่อไปนี้

1. การพึ่งตนเองได้

2. ความเชื่อมั่นในตนเอง

3. การตัดสินใจด้วยตนเอง

4. การรู้จักตนเอง

5. การเคารพตนเอง

6. การควบคุมตนเอง

7. การยับยั้งชั่งใจตนเอง

8. แรงจูงใจในตนเอง

9. การยืนหยัดด้วยตนเอง

10. การมีวินัยในตนเอง

จากหนังสือ “เด็กเก่า สร้างได้” แปลจาก : Creating Kids Who Can จีน รอบบ์และฮิลลารี่ เลตส์ ผู้เขียน วราภรณ์ ผ่อนศิริผู้แปล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: