• ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ

 • ยินดีต้อนรับ

  สวัสดีท่านผู้เยี่ยมชมทุกท่าน เว็บบล็อคนี้ทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร และสาระน่ารู้ เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษา และข้อคิดของฝากต่างๆ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ จึงขอเชิญชวนมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของเราทุกคน
 • สื่อสารผ่าน Facebook กับ ผอ.เชิดศักดิ์

 • หมวดหมู่

 • หมวดหมู่

 • Flickr Photos

 • Advertisements

หนึ่งเสียงจากสังคม หนึ่งคำชม”ลูกนนทรี” หนึ่งคนดีศรี น.ท.

        เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้รับไปรษณ๊ยบัตรฉบับหนึ่ง จากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จ่าหน้าถึงผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา ดังนี้

ซึ่งตอนแรกไปรษณียบัตรนี้ทำให้ผมรู้สึกแปลกใจมาก โดยข้อความในไปรษณียบัตรมีดังนี้

        และหลังจากที่ผมได้อ่านข้อความหลังไปรษณียบัตรฉบับนี้แล้ว ก็ทำให้ผมอดที่จะยิ้มไม่ได้  ยิ้มด้วยความสุขจากการที่พ่อคนหนึ่งรู้ว่าลูกได้ทำความดี เป็นคนดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่น ก็เหมือนกับผมตอนนี้ที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา แล้วมีผู้คนเขียนไปรษณียบัตรลงนามว่า จากผู้ได้รับบริการจากนักเรียน มาชมเชย นางสาววันวิสา (มด) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนนทรีวิทยา ที่ได้ทำความดีโดยลุกให้ผู้สูงอายุนั่ง บนรถประจำทางสาย 47 พร้อมได้ขอขอบคุณอาจารย์ที่สอนให้นักเรียนมีมารยาทงามและเป็นคนดี

        ซึ่งนี้เป็นเพียงกรณีหนึ่งของการที่ลูกนนทรีของเราได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่นในสังคม ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่คณะครูและผู้ปกครอง ตลอดจนสังคมไทยคาดหวัง  ความดีของนักเรียนในครั้งนี้ส่วนหนึ่งคือการได้รับการอบรม สั่งสอน จากผู้ปกครอง และมีคุณครูของโรงเรียนนนทรีวิทยา ช่วยขัดเกลา และเติมเต็มให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและความสุขของทั้งตัวนักเรียนเอง ผู้ปกครองและคณะครูอาจารย์

         การทำความดีของ นางสาววันวิสา หรือ มด นักเรียนชั้น ม.6 ในครั้งนี้จะได้การชมเชยยกย่อง จากผู้อื่น ซึ่งเป็นเพียงเสียงหนึ่งเท่านั้น ยังมีลูกนนทรีอีกหลายคน และหลายกรณีที่ลูกนนทรีได้ทำความดี แต่อาจไม่มีใครส่งไปรษณียบัตรมาชมเชยเหมือนในกรณีนี้ แต่ ผอ. ก็อยากให้ลูกๆนนทรีทุกคน มุ่งมั่นและตั้งใจในการทำความดีต่อไป แม้จะไม่มีใครเห็น หรือรับรู้ แต่คนที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวของเราเองว่า “เราได้ทำความดี” ซึ่งจะทำให้เรามีความสุข และส่งผลให้เราประสบความสำเร็จในชีวิต

           ผมขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนนนทรีวิทยาทุกท่าน ที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความดีงามและความสำเร็จของลูกๆๆนนทรี นำมาซึ่งชื่อเสียง  เกียรติยศและความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนนนทรีวิทยาของเรา และขอเป็นกำลังใจในการมุ่งมั่นสร้างศิษย์ของเราให้เป็นคนดีสู่สังคมต่อไป

            ในนามของผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา  ผู้บริหาร  คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน ขอขอบคุณท่านผู้ที่ได้กรุณาส่งไปรษณียบัตรนี้มา ซึ่งจะเป็นเหมือนดั่งกำลังใจสำหรับพวกเราที่มุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรม สั่งสอนศิษย์ ให้เป็นคน ดี เก่ง และมีความสุข เพื่อรับใช้สังคมต่อไป สมดั่งเอกลักษณ์ของนักเรียนนนทรีวิทยาที่ว่า”ลูกนนทรี เป็นคนดี มีความรู้”

                                                                                          ดร.เชิดศักดิ์     ศุภโสภณ

                                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา

Advertisements

70 Responses

 1. หนูเห็นด้วยกับผอ.ค่ะที่ว่าการทำความดีทำได้ทุกเมื่อแม้นจะไม่มีคนเห็นก็ตามแต่เราก็ภูมิใจทุกครั้งที่ได้ทำความดี
  บ่อยครั้งที่หนูได้ขึ้นรถเมล์และได้เห็นคนชราและเด็กขึ้นมาบนรถซึ่งขณะนั้นไม่มีที่นั่งและไม่มีใครจะลุกให้พวกเขานั่งด้วยฉันก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรทั้งๆที่พวกเราก็แข็งแรงกว่าเขาแต่เมื่อฉันเห็นฉันก็ลุกให้พวกเขานั่งและพวกเขาก็ได้กล่าวขอบคุณและแสดงความชื่นชมทุกครั้งฉันรู้สึกว่าในแต่ละครั้งที่ฉันได้ทำความหนูจะรู้สึกอิ่มใจและมีความสุขอาจเป็นเพราะเมื่อหนูเห็นคนอื่นที่หนูช่วยเหลือมีความสุขพร้อมกับใบหน้าที่ยิ้มรับ หนูก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
  หนูคิดว่าการทำความดีเป็นสิ่งที่ทำไม่ยากอยู่ที่ว่าเรากล้าที่จะทำรึเปล่าถ้าทุกคนทำแต่ความดีโลกใบนี้ก็จะมีมิตรภาพที่ดีและมีความสุขและเมื่อเราทำความดีแล้วทุกคนรอบข้างเราก็จะมีความสุขไปด้วย
  หนูก็ขอชื่นชมมดที่ได้ทำความดีในการลุกให้ผู้สูงอายุนั่งถึงแม้นว่าบางคนจะเห็นเป็นสิ่งที่เล็กน้อยก็ตามแต่การทำความดีในครั้งนี้ก็ทำให้ทุกคนมีความสุข

  น.ส.สุพัฒตรา บัวดี ม.6/1

 2. ดิฉันขอชื่นชมด้วยนะคะมีน้อยคนมากที่มีน้ำใจแบบนี้

  น.ส. วัชราภรณ์ อัคปะชะ ม. 5/5

 3. ดีใจแทนผอ.เชิดศักดิ์ด้วยนะค่ะ ที่มีคนมาชื่นชมนักเรียนในโรงเรียน หนูว่าทุกๆคนสามารถทำความดีได้ตลอดเวลา ถ้าทุกคนในโรงเรียนมีจิตเมตตาแบบพี่มดก็จะทำให้ โรงเรียนนนทรีของเราก้าวไปข้างหน้าไ้ด้อย่างดีเยี่ยมค่ะ

  สิริภัทร์ พุดตาล ม.5/1

 4. ภูมิใจครับ ที่มีพี่ดีๆอยู่โรงเรียนเราและเป็นตัวอย่างดีๆให้เรา

 5. พี่ มด ทำดีแล้ว ครับ จงทำดีต่อไป

 6. ขอขอบคุณ ผอ. เชิดศักดิ์ มาก ๆ ที่ดูแลพวกเรา
  นักเรียน นนทรีวิทยา ทุก ๆ คน ด้วยความรัก
  และคอยดูแลเอาใจใส่พวกเรามาตลอด หนูขอให้
  ผอ. มีความสุขมาก ๆ อย่าท้อต่อการทำงาน พวกเราจะเป็นคนดี เพื่อไม่ไห้ ผอ. ต้องหนักใจ

 7. ขอชื่นชมรุ่นพี่ในการทำความดีครั้งนี้ หนูรู้สึกดีใจ และปลื้มใจมาก ที่มีรุ่นพี่ที่แสนดี ทำตัวดี มีเมตตาแก่ผู้สูงอายุ

 8. ขอแสดงความดีใจกับท่าน ผอ. และคุณครูทุกท่านด้วยนะคะ พี่ มด เป็นคนมีน้ำใจและดีมากค่ะ

 9. ดีใจแทน ผอ. และครูอาจารย์ทุกคนนะคะ ที่มีลูกศิษย์ที่ดีและน่ารักแบบนี้ เราควรมีน้ำใจกับทุกๆคน ไม่ว่าเราจะรู้จักเขาหรือไม่คะ

 10. หนูดีใจมากเลยที่เด็กโรงเรียนนนทรีเป็นคนดีคงจะมีเด็กอีกหลายคนที่เป็นคนดีค่ะ

 11. ผมชื่นชมยินดีด้วยนะครับ
  ที่มีคนที่ดีอยู่ครับ

 12. ขอให้พี่เขาทำความดีต่อไป

 13. หนูก็รู้สึกดีใจคะ ที่มีพี่ม.6 ทำความดี เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่น้องๆและเห็นด้วยคะที่ทางโรงเรียนจะชื่นชมนักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนทำความดีคะ

 14. หนูจะทำความดี และเป็นคนดีอย่างพี่มด และหนูอยากให้ท่านผู้อำนวยการอยู่กับ รร. นนทรีไปนานๆและตลอดไปค่ะ

 15. สวัสดีค่ะ ผอ.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ หนู ด.ญ.นฤมล บุญเจริญ ตอนนี้หนูศึกษาอยู่ที่ม.2/12 ช่วงนี้เรียนหนักมาก หนูเลยไม่ค่อยได้มีเวลาไปเที่ยวที่ไหนเหมือนเพื่อนบางคน แต่พอได้อ่านเรื่องราวของพี่เขาแล้วก็รู้สึกดี เพราะสมัยนี้มันก็หาแบบนี้ยากจริงๆ หนูขอชื่นชมพี่เขาค่ะ และหนูก็ขอให้ผอ.อยู่บริหารที่โรงเรียนนทรีวิทยาต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะ

 16. หนูได้เห็นถึงความดีของพี่มด ทำให้หนูรู้สึกว่าถึงแม้จะเป็นผุหญิงแต่เราก็ทำความดีได้ ทำให้หนูอยากทำความดีค่ะ ขอบคุณนะค่ะพี่มด

 17. ดีใจด้วยกับผอ.เชิดศักดิ์ ด้วยนะคะที่มีคนชื่นชมโรงเรียนนนทรีวิทยา หนูว่าเด็กทุกๆคนสามารถทำดีได้ตลอดเวลา และก็ขอให้ความคิดเห็นอันนี้เป็นแรงบันดาลใจให้พัฒนาโรงเรียนต่อไป

 18. หนูรู้สึกภูมิใจมากที่พี่มดมีความเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีคนยกย่องพี่เค้าเป็นคนดีมากค่ะซึ่งมีความเสียสละให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งก็เป็นอีกทางหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเด็กนักเรียนนนทรี ก็มีความดีไม่แพ้กันและมีความมีน้ำใจซึ้งนักเรียน นนทรีทุกคนควรนำพี่เค้าเป็นแบบอย่างนะค่ะ

 19. หนูเห็นว่าพี่เขาเป็นคนดีมาก ซึ่งเสียสละให้แก่ผู้สูงอายุ
  หนูรู้สึดีกับการกระทำของพี่เขามากค่ะ

 20. ดีใจแทนผอ.เชิดศักดิ์ด้วยนะค่ะ ที่มีนักเรียนที่ดี มีน้ำใจต่อผู้อื่น ทำให้โรงเรียนนนทรีวืทยามีชื่อเสียงในทางที่ดี

 21. ขอชื่นชมด้วยอีกคนครับ รร.เราน่าจะมีคนอย่างนี้เยอะๆนะครับจะได้น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลย

 22. ดิฉันเองก็เป็นเด็กนนทรี รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจด้วยเช่นกันค่ะ ที่มีรุ่นพี่ทำความดีให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับน้อง

 23. พี่เขาเป็นคนดีจังเลย ถึงแม้จะทำความดีเล็กๆน้อยๆก็มีคนเห็น

 24. การทำดีไม่จำเปนต้องหวังผลตอบเเทน ! การกระทำของพี่มดหนูว่าน่ายกย่องเป็นอย่างมาก คนทุกคนมีความดีอยู่ในตัวเเต่ไม่ใช้ไห้เป็นประโยชน์ ถ้าในโรงเรียนของเรามีนิสัยที่มีเมตตาเหมือนพี่มดทุกคน โรงเรียนนนทรีวิทยาของเรา ก็จะมีเเต่ความเจริญก้าวหน้า ! !

  ด.ญ. นิศา อุปรี ม.2/12

 25. ก็ขอเเสดงความดีใจกับผอ.เเละอาจารย์ทุกคนด้วยนะคะ ที่มีคนจากภายนอกโรงเรียนมาชื่นชม หนูคิดว่าพี่มด เป็นคนดีมาคนหนึ่ง เพราะพี่เค้าทำความดีโดยที่พี่เค้าไม่รู้เลยว่าสิ่งที่พี่เค้าทำมันทำให้คนจากภายนอกมองโรงเรียนเราในเเง่ที่ดีมากขึ้นค่ะ
  ด.ญ.ณัฐธิดา บุญเจริญ

 26. หนูก็ดีใจนะค่ะที่มีคนมาชื่นชมนักเรียนในโรงเรียน พอหนูได้อ่านหนูก็ภูมิใจค่ะที่พี่ๆได้ทำความดี และอาจมีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆหลายคนก็ได้ทำความดีเหมือนกัน ถึงจะไม่มีคนชมเชยเหมือนพี่คนนี้ แต่หนูคิดว่าเวลาเราทำความดีมันจะเป็นความสุขเล็กๆที่เราได้ทำ ถึงแม้จะไม่ได้รับคำชมเชยก็ตามค่ะ

 27. ขอเเสดงความยินดีที่นร.นนทรีมีนำใจต่อผู้อื่น

 28. กระผมก้อเห็นด้วยคับ ผมคิดว่า การทำความดีนั้น ไม่ได้อยู่ที่อายุเลยๆ แล้วสมัยนี้ คนทำความดีนั้น ก้อหายากมาก ถึงจะเป็นเพียงความดี ที่เล็กน้อย แต่ก้อทำให้คนอื่นรู้สึกดีด้วย การที่เรานั้นลำบาก แต่รู้ไหมว่า คนอื่นก้อลำบากมากกว่าอีก ดังนั้น เราควร เผื่อแผ่ให้คนอื่นบ้างที่ลำบากมากกว่าเรา คับผม อิอิ น้าใจดีจริงๆเลยคับพี่ม.6

 29. สวัสดีค่ะ ผ.อ. หนูอยากให้คนทัง้โรงเรียนเป็นเหมื่อนพี่มดมากเลยค่ะ เพราะพี่เขาเป็นคนดีนะค่ะ แถมยังมีน้ำใจกับผู้อื่นอีกด้วย พี่เขายังทำชื่อเสียงให้โรงเรียนนนทรีอีกด้วยแถมยังเป็นชื่อเสียงที่ดีๆๆ หนูก็จะทำความดีแบบพี่มดบ้างค่ะ หนูขอสัญญากับ ผ.อ. เลยค่ะ…

 30. ไปรษณ๊ยบัตร
  ผมเชื่อว่าเด็กนนทรีทุกคนนั้นต่างทำความดีที่ไม่เหมือนกัน
  บางคนทำดีแล้วอาจจะไม่มีคนเห็นบางคนอาจจะทำความดีแล้วมีคนเห็น มันก็เหมือนกันตรงข้ามถ้าเราทำไมดีมันก็มีคนเห็นกับคนไม่เห็น ดังนั้นคนที่รู้ตัวดีที่สุดก็คือคัวเราเอง

 31. รู้สึกภาคภูมิใจค่ะที่ได้เกิดเป็น ”ลูกนนทรี เป็นคนดี มีความรู้”

 32. รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็น ”ลูกนนทรี เป็นคนดี มีความรู้”

 33. หนูจะนำคำสอนของท่านไปใช้ในทางที่ดีค่ะ

 34. สุดยอด!!!!! ผมก็ขอชื่นชมอีกคนหนึ่ง ผมก็เป็นคนที่ไม่ชอบนั่ง ฮะ ในรถ1256 ชอบยืนเกาะ ขอให้นนทรี ก้าวหน้าสู่ ทองแห่ง นนทรี >.<

 35. ว้าวววววววว..??? ผมก็ขอแสดงความดีใจด้วยคนนะครับ เพราะส่วนใหญ่จะเห็นได้น้อยมากอ่ะครับ ก็ขอไห้โรงเรียนของพวกเรามีแต่คนดีๆแบบนี้นะครับ และก็ขอแสดงความดีใจกับผอ.เเละอาจารย์ทุกคนด้วยนะครับที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาชื่นชม และสุดท้ายนี้ก็ขอไห้ ผอ. สุขภาพแข็งแรงและอยู่กับพวกเราชาวนักเรียนนนทรีวิทยากันไปนานๆนะครับ…..>.<

 36. สุดย๊อด!!!!! ผมขอชื่นชมพี่มดอีกคนนะฮับ กระผม ก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบนั่งรถ 1256 ฮับ ผมชอบยืนฮุๆ ขอให้นนทรี ก้าวสู่
  ความเป็นหนึ่งเดียว ใจขาวบริสุทธิ์ ปราศจากความมืดมัวใด
  โอ้ส!

 37. หนูดีใจกับ ผอ.ด้วยนะค่ะ ที่ได้มีบุคคลที่ไม่ประสงค์ออกนามส่งไปรษณียบัตรมาชื่นชม พี่วันวิสา ว่าได้ทำความดีลุกให้ผู้สูงอายุนั่ง อย่างน้อยๆไปรษณียบัตรใบเล็กๆใบนี้ ก็ทำให้รู้ว่าเด็กนนทรีก็มีดีเหมือนกับเด็กโรงเรียนอื่นๆ แต่หนูก็ขอขอบคุณ ผอ.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ มากนะค่ะที่ได้อบรม สั่งสอน พวกเราเด็กนนทรีวิทยา ให้เป็นนักเรียนที่ดี มีความรู้ และขอขอบคุณ ผอ.ที่ได้มาพัฒนาโรงเรียนนนทรีวิทยาให้ดีกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่น่าเรียน ร่มรื่น น่าอยู่ พัฒนาด้านกิจกรรมภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนให้ดีเลิศ และหนูก็ขอชื่นชม พี่วันวิสามากค่ะที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนของเรา แม้มันอาจจะเป็นการทำความดีที่เป็นเรื่องเล็กๆ แต่หนูคิดว่าพี่เค้าก็คงภูมิใจที่ได้ทำความดีค่ะ…

  น.ส. ศิริดาว จันทร์ลิ้ม ม.5/1

 38. ขอเเสดงความยินดีกับ ผอ. ด้วยน่ะค่ะ ที่ทำชื่อเสียงให้กับ โรงเรียนนนทรีวิทยาของเรา ผอ. ได้ทำให้ โรงเรียนของเราน่าอยู่ การเรียนการสอนของคุณครูก็ดี ทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนกันมากขึ้น ผอ. ได้พัฒนาหลายอย่างใน โรงเรียนให้น่าอยู่ ขอชื่นชมค่ัะ

 39. พอได้อ่านจดหมายฉบับนี้แล้วหนูก็อดที่จะยิ้ม ทั้งแปลกใจและดีใจในขณะเดียวกัน ถึงแม้ความดีที่บางคนอาจจะมองว่ามันเล็กน้อย แต่ผู้ไม่ประสงค์นามคนนี้ก็ได้มองความดีของพี่เขา ขอบคุณพี่มดมากๆคะ.

  ณัฐนรี ไวมาตย์ 5/1.

 40. ขอเเสดงความยินดีกับ ผอ. ด้วยน่ะค่ะ ที่ทำชื่อเสียงให้กับ โรงเรียนนนทรีวิทยาของเรา ผอ. ได้ทำให้ โรงเรียนของเราน่าอยู่ การเรียนการสอนของคุณครูก็ดี ทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนกันมากขึ้น ผอ. ได้พัฒนาหลายอย่างใน โรงเรียนให้น่าอยู่ ขอชื่นชมค่ัะ

 41. สวัสดีคะหนูดีใจกับ ผอ.ด้วยนะค่ะ ที่ได้ พี่วันวิสา ความดีลุกให้ผู้สูงอายุนั่ง อย่างน้อยๆไปรษณียบัตรใบเล็กๆใบนี้ ก็ทำให้ลูกนนทรีได้คิดถึงความดีแต่หนูก็ขอขอบคุณ ผอ.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ มากนะค่ะที่ได้อบรม สั่งสอน พวกเราลูกนนทรีวิทยา ให้เป็นนักเรียนที่ดี มีความรู้ และยังพัฒนาให้โรงเรียนเราน่าอยู่ และหนูจะตั้งใจเรียนทำความดีเหมือนพี่ๆม.6นะค่ะ

 42. หนูอ่านแล้วหนูก็อดดีใจแทน ผอ. ไม่ได้ค่ะ ที่มีลูกศิษย์ที่น่ารักและมีน้ำใจแบบนี้ ต้องขอคุณคุณ ผอ. และคุณครู ในโรงเรียนทุกท่านที่สอนให้นักเรียนเป็นคนดีมีประสิทธิภาพ ถ้าเกิดว่าคนอย่างพี่ มด อยู่สักครึ่งโรงเรียน โรงเรียนของเราคงจะน่าอยู่มากค่ะ
  วนิดา มาตย์คำมี 5/1

 43. ผมก้อเห็นด้วยคับๆ สมัยนี้ คนดีหาได้น้อยมากในสังคม แต่ ยังไงก้อ ดีนะคับ ที่ยังมีคนดีที่ ยังอยู่ๆ ถึงจะเป็นน้ำใจที่ไม่ยิ่งใหญ่มาก แต่ก้อเป็นน้ำใจจากความยิ่งใหญ่ของ คนที่ได้ให้น้ำใจนั้นไปคับ

 44. ได้อ่านแล้วรู้สึกดีใจค่ะ และขอแสดงความยินดีกับผ.อ. พี่วันวิสาค่อที่ได้รับคำชมจากบุคคลภายนอกโรงเรียน หนูเชื่อว่าโรงเรียนนนทรีของเรานั้นมีคนที่ดี นักเรียนที่ดี และพร้อมที่จะทำความดีได้เสมอค่ะ
  “การทำความดีไม่ใช่เรื่องยาก ถ้ากล้าที่จะทำดี”

 45. ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนด้วยนะค่ะ ที่ได้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังให้เด็กนนทรี มีน้ำใจกับคนที่รู้จักและไม่รู้จัก และขอแสดงความยินดีกับพี่มดด้วยค่ะ

 46. พอได้อ่านจดหมายฉบับนี้แล้ว หนูคิดว่า สมัยนี้คนดี ช่างน้อยมาก ถึงแม่ว่าจะเปนน้ำใจที่ไม่ยิ่งใหญ่เท่าไหรค่ะ แต่ก้่อทามให้ รร เรามีชื่อเสียงขึ้นมาอีกที ยังไงก้อขอขอบคุน ท่าน ผอ และก้อพี่ วิภา น่ะค่ะ

 47. ก็ ขอแสดงความยินดีด้วยน่ะคับๆ ท่าน ผอ และรุ่นพี่ที่ทำความดีเอาไว้ ถึงความดีมีน้ำใจที่พี่ได้ทำชื่อเสียงให้แก่ รร แต่ ก้อทามให้ รร มีชื่อเสียง เพิ่มขึ้นนะคับ ยังไงก้อขอขอบคุนๆ (โพส รอบ ที่ 5 แล้วอ่าคับ ไม่ติดสักทีๆ สู้คับๆ)

 48. ขอแสดงความยินดีกับท่านผอ.นะคะที่มีคนมาชื่นชมนักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยา ซึ่งหายากมากคนที่เป็นคนดีมีน้ำใจอย่างพี่มด ทุกคนจะมีความสุขได้เมื่อทำความดีจะไปได้ทุกที่และมีแต่คนชื่นชม

 49. เป็นที่น่ายินดีที่ในสังคมปัจจุบัน เด็กผู้มีน้ำใจรู้จักเสียสละที่นั่งให้คนแก่ซึ่งปัจจุบันหาคนประเภทนี้ได้ยากมากโดยทำให้ฉันรู้สึกปลื้มใจไปด้วย
  จาก น.ส.สุกานดา ฉายรัตนโรจน์ ม.6/1

 50. การทำความดี ไม่ใช่เรื่องน่าอาบครับ ขอสนับสนุนการทำความดี

  ”ความดีหาซื้อไ่ม่ได้ อยากได้อย่าอายทำ”

 51. การทำความดี ไม่ใช่เรื่องน่าอาบครับ ขอสนับสนุนการทำความดี

  ”ความดีหาซื้อไ่ม่ได้ อยากได้อย่าอายทำ”

  นาย อำนาจ ศรีดามาตร ม.5/5 เลขที่5

 52. คนทำความดีก็ย่อมได้รับคำชื่นชม พวกเรา ลูกนนทรีทุกคนขอทำความดีตลอดไปค่ะ ความดีเป็นสิ่งที่ ทำได้ง่าย แค่เราคิดจะทำ ก็ถือว่าเราเป็นคนดี คนนึงแล้ว

 53. ค่ะ ถึงแม้ว่าบางคนได้ทำความดีแต่ไม่มีใครเห็น แต่ตัวเราเองรู้ว่าได้ทำดี แค่นี้ก็พอแล้วคะ ^^
  ขอชื่นชมมดนะคะที่เป็นตัวอย่างที่ดีของขาวนนทรีค่ะ Y^^Y

  นางสาวพนิดา คำภารจน์ ม.601 (28)

 54. เป็นอะไรที่น่าชื่นชมมากคะ ได้ใน่สวนดีทั้ง ผอ และ นร. รร. ของเราด้วย น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งคะ ขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปนะค่ะ เพื่อน รร . ของชาวนนทรีสมัยนี้หายากคะคนแบบนี้ ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะค่ะ นส. พรสวรรค์ ม.5/8

 55. ผมได้เห็นถึงแบบอย่างที่ดีของรุ่นพี่โรงเรียนเรา ที่คนจากภายนอกได้ชมเชยเข้ามาสู่โรงเรียนเรา เป็นการสร้างชื่อเสียงของโรงเรียนในด้านที่ดีๆ ผมขอแสดงความดีใจกับท่าน ผอ.เชิดศักดิ์ ด้วยนะครับ ที่มีคนมาชมเชยนักเรียน นท. ผมขอให้ความดีนี้อยู่กับพี่เขาตลอดไป และผมจะทำความดีตามที่พี่เค้าทำเมื่อมีโอกาส

 56. จาก นายเกษมสิน ทรัพย์สุขบวร ม/5/1

 57. รู้สึกภาคภูมิใจนะคะ ที่ยังมีเด็กของโรงเรียนเราส่วนหนึ่งที่ยังมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทำให้มีคนชื่นชมและยังเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กๆอีกหลายคนด้วยค่ะ
  น.ส.ดารารัตน์ คันธะมาตย์ ม.6/1

 58. น่าภูมิใจมากเลยครับ เปนตัวอย่างที่ดีแก่พี่น้องชาวนนทรีได้เป็นอย่างดีเลย น่าชื่นชม ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยทำแบบนี้แต่ว่าไม่เคยได้คำขอบคุณ ก็ไม่ต้องน้อยใจไปครับ ทำดีต่อไป แค่นั้นก็น่าจะภูมิใจแล้วละครับ . . .

  นาย ขวัญ ไพรศรี ม.6/1

 59. น่าชื่นชมค่ะ ที่เด็กนนทรีได้สร้างความประทับใจไว้ แม้จะเพียงเล็กน้อย แต่ก็ถือเปนอะไรที่น่าภูมิใจ มากๆ เลยค่ะ ยินดีด้วยกับ ผอ.เชิดศักดิ์ และพี่น้องนนทรีวิทยาทุกคนค่ะ

  น.ส.ปวิตรา แสงรำไพ ม.6/1

 60. หนูก็รู้สึกปลื้มใจเเละดีใจเเทนมดค่ะ เพราะเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง เเละยังสร้างชื่อเสียงให้เเก่โรงเรียนอีกด้วยหนูสัญญานะคะว่าต่อให้หนูจบเเล้ว หนูจะนำเเบบอย่างที่ดีแบบนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วย หนูภูมิใจมากค่ะที่หนูได้มีโอกาสเรียนที่โรงเรียน นนทรีวิทยาเเห่งนี้(สถานที่ที่เปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองของหนู)

  น.ส.พรระวี ศรีศุภเศรษฐกุล ม.6/1

 61. หนูรู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่นักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยาเป็นที่ชื่นชมของผู้อื่น โดยการเป็นคนดีมีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังลำบากหรือเดือดร้อน และหนูจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ทำความดีกันต่อไปค่ะ

  นางสาวสุกานดา ฉายรัตนโรจน์ ม.6/1

 62. อ่านเเล้วรู้สึกดีจริงๆค่ะ พี่มดเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆปลื้มจริงๆเป็นความภูิมิใจเล็กๆเต่มีความสุขมาก

 63. ได้อ่านข้อความนี้แล้วก็ทำให้รู้สึกดีใจ และก็ชื่นใจที่บุคคลภายนอกโรงเรียนมองเห็นความดีที่เด็กนนทรีอย่างพี่มดทำ เป็นความภูมิใจของเด็กนนทรีวิทยาจริงๆค่ะ 🙂

 64. ดิฉันเห็นด้วยกับแนวคิดของผู้อำนวยการ และฉันดีที่มี ผู้อำนวยการที่ดีและทุ่มเทให้กับนักเรียนอย่างแท้จริง

 65. ดิฉันเห็นด้วยกับความคิดของท่านผู้อำนวยการที่ว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรขอให้เป็นความดีเราก็จะได้รับความสุขความอิ่มใจแล้วไม่ต้องได้รับส่งตอบแทนก็ทำให้ได้รับความภาคภูมิใจค่ะ

 66. รู้กดีใจมากที่เห็นเด็กนนทรี ยังเห็นความสำคัญของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้ที่อ่อนแอกว่า ในสมัยนี้หายากนะที่จะเห็นเด็ก ๆ หรือคนอื่นช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า แม้ว่าจะเป็นการกระทำเล็ก ๆ น้อย หากแต่ก็ทำให้ผู้รับรู้สึกปลาบปลื้มใจ ยังนี้สิถึงเรียกว่าการให้ที่ไม่ต้องการผลตอบแทน!!

 67. รู้สึกภาคภูมิใจที่อย่างน้อยก็มีเด็กนักเรียนนนทรีวิทยามีน้ำใจให้กับเพื่อนมนุษย์และอยากเห็นเด็กนนทรีทุกคนกล้าที่จะทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะ
  นางสาวพิณพร เรืองมณีชัชวาล ม. 6/1 เลขที่ 29

 68. ดิฉันยินดีด้วยกับ ผ.อ. ที่มีลูกศิษย์ที่ดีที่ทำความดีต่อสังคม เเละฉันเชื่อว่าทุกคนก็คงจะทำความดีเเบบนี้เช่นกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: