• ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ

 • ยินดีต้อนรับ

  สวัสดีท่านผู้เยี่ยมชมทุกท่าน เว็บบล็อคนี้ทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร และสาระน่ารู้ เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษา และข้อคิดของฝากต่างๆ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ จึงขอเชิญชวนมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของเราทุกคน
 • สื่อสารผ่าน Facebook กับ ผอ.เชิดศักดิ์

 • หมวดหมู่

 • หมวดหมู่

 • Flickr Photos

 • Advertisements

พระผู้เป็นครูแห่งแผ่นดิน

           

ในปี 2554  เป็นปีมหามงคลที่กระทรวงศึกษาธิการ    ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา  “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เฉลิมพระชนมพรรษา  7  รอบ  84 พรรษา  พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและสติปัญญา   โดยไม่ย่อท้อหรือลดละความเพียรพยายามในการที่จะนำความสุขและความสงบยั่งยืนมาสู่พสกนิกรชาวไทยทุกคน   นอกจากนี้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูพระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีอันประเสริฐแก่ผู้ประกอบอาชีพครู  ทรงย้ำเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานของครู  ความสนใจ  ตามความถนัดที่แตกต่างกันได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ทรงเน้นการสาธิต  การทดลอง  การแก้ปัญหาจริง  การลงมือปฏิบัติจริง  ศึกษา  ค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่องและที่สำคัญทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล  ทรงมีพระราชดำริให้มีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ทุกโรงเรียนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้  ประสบความสำเร็จในการศึกษาเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศมากมาย  ดังพระราชดำรัส  “ ผู้ที่เป็นครูจะต้องถือเป็นหน้าที่อันดับแรก ที่จะต้อง ให้การศึกษา คือ สั่งสอนอบรมอนุชนให้ได้ผลแท้จริง ทั้งในด้านวิชาความรู้ ทั้งในด้านจิตใจ และความประพฤติ ทั้งต้องคิดว่างานที่แต่ละคนกำลังทำอยู่นี้คือความเป็นความตายของประเทศ เพราะอนุชนที่มีความรู้ความดีเท่านั้นที่จะรักษาชาติบ้านเมืองไว้ได้  

            เนื่องในวาระครบรอบวันครู  ปีที่  54 ในวันที่ 16 มกราคม  2554 นี้ขอส่งกำลังใจ ขอชื่นชมกับความตั้งใจในการพัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอน  การเอาใจใส่ดูแลอบรม  ให้ความรักความเมตตาต่อศิษย์ทุกคนด้วยความเสมอภาค  จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้คุณครูทุกท่านจงมีแต่ความสุข  ความเจริญ  ก้าวหน้าในวิชาชีพครูยิ่ง ๆ ขึ้นไป

Advertisements

93 Responses

 1. สวัสดีครับ ผมชื่อ ปรัชญา วิริยะ ม1/11 ครับ
  ผมขอเเสดงความยินดี ด้วยนะครับ
  ที่ ผอ.ได้รับรางวัลยกย่องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทาง
  การศึกษาดีเด่น
  เเละขอให้ได้รางวัลดีๆอย่างนี้ทุกๆปีนะครับ

 2. สวัสดีครับผอ.ผมขอแสดงความยินดีด้วยครับ
  ที่ท่านได้รับร่างวัลยกย่องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
  ทางการศึกษาดีเด่น

 3. สวัสดีค่ะหนูชื่อ ด.ญ.อโณทัย เจเจแสง ม.1/11 หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะค่ะที่ได้รางวัล
  รางวัลนี้คงเป็นกำลังใจให้ ผอ.ทำงานต่อไปให้ได้ดีๆ
  และหายเหนื่อยนะค่ะ เป็นกำลังใจให้ สู้ๆค่ะ

 4. สวัสดีครับท่านผอ.ผมขอแสดงความดีใจด้วยนะครับ
  ที่ท่านผอ.ได้รับรางวัลยกย่องเป็นผู้ประกอบ
  วิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น

 5. สวัสดีค่ะท่าน ผ.อ ที่เคารพรักหนูขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะคะสำหรับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นและสุดท้ายนี้หนูขอให้ท่าน ผ.อ มีความสุขมากๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ

 6. สวัสดีค่ะ ผอ.

  หนูมาเรียนห้อง ICT กับครูกอบวิทย์

  หนูเลยแวะมาพูดคุยกับ ผอ. ค่ะ

 7. สวัสดีค่ะท่าน ผอ. วันนี้หนูได้มีโอกาสเข้ามาเรียนห้องไอซีที แล้วหนูขอแสดงความยินดีกับท่านผอ.ที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบการวิชาชีพดีเด่น และสุดท้ายนี้หนูขอให้ท่านผอ.มีความสุขให้มากๆนะคะ
  ม.๑/๑๑

 8. สวัสดีค่ะ ผ.อ.

  หนูชื่อด.ญ. ปิยะนันท์ หงษ์มืด ชั้น ม.1/11 ค่ะ

  ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ได้รับรางวัล

  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น

 9. สวัสดีคะ ผอ. หนุขอแสดงความยินดีที่ ผอ. ได้รับรางวัลยกย่องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น

 10. สวัสดีค่ะ ผอ. หนูชื่อ ด.ญ.กชกร ชั้นม.1/11 เลขที่ 19
  ชื่อเล่นชื่อแจงค่ะ หนูยินดีด้วยกับรางวัลที่ ผอ. ได้มานะคะ รางวัลนี้คงเป็นความภูมิใจของบุคลากรและนักเรียนทุกคนที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนนทรีวิทยา แต่ถึงอย่างไรแล้วหนูก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผอ.ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

 11. สวัสดีค่ะ ท่านดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ หนูชื่อด.ญ.พัชรี แก้วคอนไทย ม.1/11 ค่ะ หนูดีใจกับผอ.ด้วยนะค่ะที่ผอ.ได้รับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น ผอ.เก่งจังค่ะโตขึ้นไปหนูจะเก่งให้ได้หมือนผอ.นะค่ะ

 12. สวัสดีครับ !!! ผมชื่อ ด.ช.ปัญญา เล้าเลิศมงคล ม.1/11ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการด้วยนะครับ ที่ได้รับรางวัล ผมขอให้ท่านผู้อำนวยการมีความสุขครับจาก… ลูกนนทรี ม.1/11

 13. สวัสดีครับ ผอ.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ผมชื่อ ด.ช.ธีรพล เเจ้งลุสุข ผมดีใจด้วยที่ ผอ.เชิดศักดิ์ ได้รับรางวัล ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น นะครับ ลุกๆชาวนนทรีคอยเป็นกำลังใจให้ผอ.ทำผลงานเเละชื่อเสียงเพื่อโรงเรียน นะครับ.

 14. สวัสดีค่ะ ท่านผู้อำนวยการ รร.นนทรีวิทยา หนู ด.ญ.พิมพกานต์ค่ะ อยู่ชั้น ม.1/11ค่ะ ในวันนี้หนูได้มาเรียนห้อง ICT หนูอยากจะมาให้กำลังใจท่านผู้อำนวยการนะคะ ท่านผู้อำนวยการ เป็นครูที่ดีใจดีสอนให้ นร. เป็น นร. ที่ดีมีระเบียบวินัย หนูอยากให้ท่านผู้อำนวยการเป็นผู้อำนวยการของ รร.นนทรีวิทยา ตลอดไปนะคะ หนูขอให้ท่าน ผู้อำนวยการมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพวกเรา และ รร.นนทรีวิทยาตลอดไปนะคะ

 15. สวัสดีครับ ผอ.ผมยินดีด้วยที่ ผอ.ได้รับการยกย่อง เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านการศึกษา

 16. สวัสดีค่ะ ท่านผู้อำนวยการ ร.ร.นนทรีวิทยาหนูชื่อด.ญ.พิมพิลาไล เตียมใจขัน ชั้นม.1/11 เลขที่32 ครูประจำชั้นชื่อ อ.กัลยงค์ เเละ อ.สกลพร วันนี้หนูเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หนูเห็น ผอ. ได้รับรางวัลด้วยแต่หนูไม่รู้ว่าผอ.ได้รับรางวัลอะไร หนูก็อยากให้ ผอ.อยู่ ร.ร. นนทรีวิทยาไปนานๆ และอย่กับพวกหนูไปนานๆสุดท้ายนี้หนูขอให้ ผอ. มีสุขภาพที่แข็งแรง มีอายุยืนนาน ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ไม่มีโรคร้ายมาเยือนน๊ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 17. สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ อารีรัตน์

  ขอแสดงความดีใจ ที่ ผ.อได้รับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษาดีเด่น

 18. สวัสดีครับ…ผมขอเเสดงความยินดีกับ ผอ. ด้วยนะครับที่ได้รับรางวัล ผมขอให้ท่านมีความสุขในการทำงานนะครับ..เเละขอให้ท่าน ผอ.อยู่โรงเรียนนนทรีน่านๆนะครับ..สวัสดีครับ..

 19. สวัสดีคับ หนูชื่อด.ชธวัชชัย ใสเกลี้ยมนะคับ
  หนูก็ขอสวัสดีคุณครูเเละขออวยพรให้คุณครูหรือผู้อำนวยการให้มีความสุขเเละไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใดๆๆทั้งสิ้นเเละขอให้สุขภาพเเข็งเเรงเเละอายุยืนนาน

 20. สวัสดีค่ะ ผ.อ.เชิดศักดิ์ หนูชื่อ ด.ญสุปราณ แสงสว่าง
  ชั้นม.1/11ค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะค่ะที่ได้รับรางวัล
  ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแล้วนะค่ะรักษาสุขภาพนะค่ะทำงาน
  เหนื่อยพักบ้างนะค่ะ สวัสดีค่ะ

 21. ขอแสดงความยินดีด้วยะนครับท่านผอ.
  ที่ท่านผอ.ได้รางวัล

 22. สวัสดีครับ ผ.อ. กระผมขอแสดงความดีใจด้วยนะครับ ที่ท่าน ผ.อ. ได้รับรางวัลยกย่องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น กระผมจะเป็นกำลังใจให้ ผ.อ. สู้ต่อไปนะครับ อยู่กับพวกเรา ลูก ๆ นนทรีวิทยาตลอดไป ♥

 23. สวัสดีค่ะ ผอ.

  หนูชื่อ ด.ญ.ปาริชาติ วรรณทอง ชั้นม.1/11
  วันนี้หนูได้มาเรียนห้อง ICT กับครูกอบวิทย์
  เลยแวะเข้ามาแสดงความยินดีกับผอ.ค่ะที่ได้รับรางวัลให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นนะคะ

  เนื่องในวันครู หนูจะตั้งใจเรียนหนังสือ เชื่อฟังคำสอนของคุณครูทุกท่าน และจะไม่ทำให้โรงเรียนนนทรีวิทยา
  เสียชื่อเสียงด้วยค่ะ…………..ขอบคุณค่ะ

 24. สวัสดีค่ะ ผอ.เชิกศักดิ์ สุภโสภณ

  วันนี้ดิฉันได้เขามาเรียน วิชา วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวด

  ล้อม กับ ครู กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ดิฉันขอเข้ามาแสดง

  ความยินดี กับผอ. ค่ะ ปีใหม่นี้ขอให้ผอ. มีสุขภาพที่

  แข็งแรง อยู่กับพวกเราชาวนนทรีนานๆน่ะค่ะ อาจจะมา

  ช้า แต่ก็พูดมาจากใจจริงน่ะค่ะ

 25. สวัสดีค่ะ ผอ หนูชื่อด.ญ.โศจิรัตน์ หนองเรือง

  ผอ.ได้รับการยกย่องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หนูรู้ศึกดีใจมากที่ ผอ. ได้รับรางวัลนี้

  วันนี้หนูได้มาเรียนที่ห้อง ICT กับครูกอบวิทย์ค่ะ

  หนูขอให้ ผอ. มีความสุขมากๆน่ะค่ะ แล้วก็อยู่กับพวกหนูนาน ๆ ค่ะ
  0-0

 26. สวัสดีค่ะ ผอ.เชิดศักดิ์
  หนูชื่อด.ญ.ทิพย์สุคนธ์ แดงบุญเรือง ม.1/11
  หนูขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ. ด้วยน่ะค่ะทีได้รับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นขอให้ท่าน ผอ. บริหารโรงเรียนนทรีวิทยาไปนาน ๆและขอให้ท่าน ผอ.มีสุขภาพแข็งแรงน่ะค่ะ

 27. สวัสดีค่ะ ผ.อ. หนู ด.ญ.สุปราณี แสงสว่าง ชั้นม.1/11
  อยากให้ ผ.อ.ดูแลสุขภาพดีๆนะค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแล้วนะค่ะเหนื่อยก็พักบ้างนะค่ะ

 28. สวัสดี ครับ ท่าน ผ.อ ผมด.ช. สรวิชญ์ แปรนุ่น
  ชั้น ม.1/11และ ผมขอแสดงความยีนดีกับท่าน
  ผ.อ ที่ได้รับรางวัลยกย้องวิชาชีพทางการศึก
  ษาดีเด่น

 29. สวัสดีค่ะ ท่าน ผอ.หนูชื่อ ด.ญ สุดารัตน์ เสียงใส หนูรู้สึกดีใจมากที่ ผอ.ได้รับการยกย่องเป็นผู้ประกอบการทางชีพการศึกษา หนูขอแสดงความดีใจด้วยค่ะ

 30. สวัสดีคะ ผอ. เชิดศักดิ์ สุภโสภณ วันนี้หนูได้มาเรียนที่

  ห้อง ict กับคุณครูกอบวิทย์คะ เลยมา ขอแสดงความ

  ยินดีกับ ผอ. ที่ได้รับรางวัลคะ และหนูขอให้ ผอ. มี

  ความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรง นะคะ สวัสดีคะ

 31. สวัสดีค่ะ ผอ.เชิดศัดิ์
  หนูชื่อด.ญ.ทิพย์สุคนธ์ แดงบุญเรือง ม.1/11
  หนูขอแสดงความยินดีกับ ผอ. ด้วยน่ะค่ะที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและขอให้ ผอ. มีสุขภาพที่แข็งแรงน่ะค่ะ

 32. สวัสดัครับ ผ.อ. ผม ด.ช.ศุภกฤต กีรติวุฒิพร ม.1/12 เลขที่ 8 เเละขอเเสดงความดีใจที่ ผ.อ. ได้รับรางวัลยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นด้วยนะคับ

 33. สวัสดีครับ ผ.อ.

  ผมด.ช.ธนกฤต วิทยาขาว ม.1/12 เลขที่4

  ผมขอแสดงความยินดีกับผ.อ.ด้วยนะครับ

  ที่ได้รางวัลยกย้องผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา

  ดีเด่น

 34. สวัสดีครับท่าน ผ.อ ที่เคารพผมด.ช.วุฒิพงษ์ ระนาดเเก้ว ม1/12 ผมขอชื่นชมจริงๆครับที่ท่าน ผ.อ ได้ รางวัลยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น รางวัลนี้ไม่ใช่ว่าจะได้มง่ายๆต้องมีความอดทนเเละเก่งถึงจะได้รางวัลนี้มาผมขอชื่นชมจริงๆครับ

 35. สวัดดีครับผ.อ.
  ผม ด.ช. วรัญญู ทองรัตน์ ม.1/12

  ขอแสดงความยินดีด้วยกับการที่ได้รับรางวัลนี้รางวัลการยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นและขอเป็นกำลังใจให้ได้รางวัลแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ขอให้ได้รางวัลแบบนี้ทุกปี

 36. สวัสดีครับ ผอ. ผม อยู่ชั้นม.1/12ครับ ขอแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นนะครับ

 37. สวัสดีค่ะ ผอ. หนูขอเเสดงความยินดี ที่ผอ. ได้รับรางวัลยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น

 38. ยินดีด้ยวครับที่ได้รับรางวัลนี้เเละขอบคุณที่มอบเงินให้ทุกคน

 39. สวัสดีครับ ผมด.ช.ฐิติวัสส์ ศิริกุล อยู่ ม.1/12
  วันนี้ผมก็จะมาแสดงความยินดี กับผู้อำนวยการที่ได้รับรางวัลยกย่องผุ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นและต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่ ได้มอบเงินการศึกษาจำนวน 10000 บาทให้กับ โรงเรียนนนทรีวิทยาถึงจะเป็นเงินรางวัลที่ไม่มากนักแต่ก็สามารถนำไปใช้พัมนาปรับปรุงโรงเรียนได้หลายอย่าง มากมาย
  และขอให้ท่านผ.อ.มีสุขภาพแข็งแรง เเละ ไม่หมกมุ้นกับงานจนเครียดเกินไปนะครับ
  สวัสดีครับ

 40. สวัสดีค่ะท่านผอ.ที่เคารพ หนูชื่อด.ญ.ศิริรัตน์ สุขผล ม.1/12 วันนี้หนูขอแสดงความยินดีกับท่านผอ.ที่ได้รับรางวัลยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นด้วยค่ะ และหนูขอขอบพระคุณที่ท่านผอ.ดูแลและพัฒนารร.นนทรีของเราและลูกนนทรีอย่างดีโดยตลอดมา
  หนูขอขอบพระคุณจริงๆค่ะ เบล

 41. สวัสดีค่ะ ผอ.
  หนูชื่อด.ญ.ศิริพัฒน์ พันระแหงอยู่ม.1/12
  หนูขอแสดงความยินดีกับผอ.ด้วยน่ะค่ะ
  ที่ผอ.ได้รับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น
  ขอบคุณค่ะ

 42. สวัสดีคะผอ.หนูชื่อด.ญ.ธิติมา นนทวารี ม.1/12 ขอแสดงความยินดีน๊ะค๊ะที่ผอ.ได้รับรางวัลยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นเมื่อตอนเช้า และขอขอบคุณที่ผอ.มอบเงินจำนวน1หมื่นบาทให้กับโรงเรียนนนทรีวิทยาคะ

 43. สวัสดีคร่ะ ผอ.
  หนูชื่อ ด.ญ.ณัฐมนต์ น้อยเอ้ย ม.1/12 คร่ะ
  ขอแสดงความยินดีด้วยนร่ะคร่ะผอ. ที่ได้รับรางวัล”ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น”และหนูขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งคร่ะที่ได้มอบเงินรางวัลให้แก่โรงเรียนของพวกเราเป็นจำนวนเงิน10,000บาท

  หนูขอขอบคุณผอ.แทนทุกคนทั้งโรงเรียนค่ะ

 44. สวัสดีครับ ผม ด.ช. เสกสรรค์ ชุติกุลวรวิทย์ ม.1/12 เลขที่ 10
  รางวัลยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น

 45. สวัสดีค่ะท่านผอ. หนูชื่อ ไอลดา สังข์ทอง ม.1/12
  ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา และขอขอบคุณท่านผอ.ที่มอบเงินรางวัลให้เป็นทุนการศึกษา ท่านผอ.ทำงานหนักอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ

 46. สวัสดีค่ะ ผอ.
  หนูชื่อ ด.ญ.อัจฉรา มาสวัสดิ์ ม.1/12 ค่ะ
  หนูขอแสดงความยินดีกับ ท่านผอ.ด้วยนะค่ะ
  ที่ได้รางวัล “ยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น” ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะค่ะท่านผอ. และขอขอบคุณสำหรับเงินที่บริจาคให้โรงเรียนนะค่ะ ท่านผอ.
  สวัสดีค่ะ
  บ๊ายบาย

 47. สวัสดีครับ ผมชื่อ ด.ช.ณัฐวัฒน์ ซื่อตรง ม.1/12 ขอเเสดงความยินดีกับผ.อ. ที่ได้รับรางวัลเมื่อเช้านี้เเละขอขอบคุณผ.อ.ที่มอบเงินจำนวน10000บาทให้โรงเรียนนนทรีครับ

 48. สวัสดีครับ ผมชื่อ ด.ช.ณัฐกานต์ สวัสดิศรี ชั้นม.1/12
  วันนี้ผมได้มาเรียนห้อง ICT กับคุณครูกอบวิทย์
  ก็ได้แวะเข้ามาแสดงความยินดีกับผอ. ครับที่ได้รับรางวัลให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น

  และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะตั้งใจเรียนให้มากๆ เชื่อฟังคำสั่งของคุณณครูและคุณพ่อ คุณแม่ และจะเป็นคนดีของโรงเรียนนนทรีครับ

 49. ผม ด.ช.ณัฐภัทร์ พิทักษ์วงศ์ ม.1/12
  วันนี้ผมได้มายังห้อง ICT อรกครั้งกับครุกอบวิทย์
  ขอเเสดงความยินดีกับ ผอ.

  ที่ได้รับรางวัล ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น พวกเราจึงยินดีกับท่าน ผอ. ด้วย เนื่องด้วยในวันครู ผมจะไม่เหลวไหล ไม่ทำให้ ท่าน ผอ. ผิดหวังครับ จะพยายาท ตั้งใจเรียน ผมก็ค่อนข้างเหลวไหล เเต่จะปรับปรุงตัวเองครับ

  ขอบคุณครับ………

 50. สวัสดีอีกครั้งนะคะ ท่าน ผ.อ หนูชื่อเด็กหญิงกาญจนา เหล่าพร อยู่ม.1/12 ค่ะ ท่านสบายดีมั๊ยคะเมื่อเช้าหนูได้ฟังครูประกาศหน้าเสาธงว่าท่านได้รับรางวัลยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและขอให้ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยาทุกคนนะคะ
  เนื่องในวาระครบรอบวันครู ปีที่ 54 ในวันที่ 16 มกราคม 2554 นี้ขอส่งกำลังใจ ขอชื่นชมกับความตั้งใจในการพัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอน การเอาใจใส่ดูแลอบรม ให้ความรักความเมตตาต่อศิษย์ทุกคนด้วยความเสมอภาค จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้คุณครูทุกท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญ ก้าวหน้าในวิชาชีพครูยิ่ง ๆ ขึ้นไป นะคะ บายค่ะท่าน

  ○○○♥ ♥ ♥○○○

 51. สวัสดี ค่ะ ท่าน ผอ. ที่เคารพ หนูชื่อ ด.ญ ปัทมา จุลศรี
  วันนี้หนูแสดงความยินดีกับ ผอ. ด้วยน่ะค่ะ ที่ได้รับรางวัลยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น และหนูขอให้ ผอ. ได้รับรางวัล มาอีกเยอะ ๆ น่ะค่ะ

 52. สวัสดีคะผอ.หนูชื่อด.ญ.อาริดา ฝาระมี ม.1/12 หนูขอแสดงความยินดีนะค่ะที่ผอ.ได้รับรางวัลยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นเมื่อตอนเช้า
  หนูดีใจนะค่ะที่โรงเรียนนนทรีวิทยามีคนเก่งๆอย่างผอ.ค่ะ อยากให้ผอ.เป็นคนเก่งของลูกๆนนทรีตลอดไปค่ะ

 53. สวัสดีค่ะท่าน ผ.อ.หนูชื่อด.ญ.พรนภา ตีรถะวรวรรณม.1/12 ค่ะ หนูขอแสดงความยินดีกับผ.อ.ด้วยนะคะ ที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น และหนูก็จะตั้งใจเรียนเพื่อเป็นลูกนนทรีที่ดีของผ.อ.ค่ะ

 54. โอ้วสุดยอดครับๆ-.-

 55. สวัสดีครับ ผ.อ. ผมชื่อ นาย จักรพันธ์ กันทะ ม.5/2
  ผมขอเเสดงความยินดีกับผ.อ.ด้วยนะครับ ผ.อ.เป็นตัวอย่างของเด็กนักเรียนทุกๆคนในโรงเรียนนนทรีทุกคนเลยครับ ผ.อ.เป็นฮีโร่คนหนึ่งของผมเลยนะครับ
  สู้ๆๆๆต่อไปนะครับ ผ.อ. ผมจะตั้งใจเรียนนะครับ เพื่อ ผ.อ. พ่อเเม่ เเละ ครูทุกๆคน เเละจะเป็นคนดีของสังคม
  เเละจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ขอสัญญานะครับ ผ.อ.

 56. ขอให้พระศรีรัตนตรัยปกป้องคุ้มครอง ผอ.เชิดศักดิ์

 57. หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ที่ผอ.ได้รับรางวัล
  หนูจะปฏิบัติตนตามแบบอย่าง ผอ. นะคะ

 58. ธิดารัตน์ คูบุรัตถ์ ม.5/1 เลขที่18
  ในหลวงทรงเป็นครูของแผ่นดินทรงย้ำเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานของครู ความสนใจ ตามความถนัดที่แตกต่างกันได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทรงเน้นการสาธิต การทดลอง การแก้ปัญหาจริง การลงมือปฏิบัติจริง ศึกษา ค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่องและที่สำคัญทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงมีพระราชดำริให้มีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทุกโรงเรียนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ประสบความสำเร็จในการศึกษาเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศมากมาย ขอขอบพระคุณในหลวงและครูทุกคน ที่ให้ความรู้แก่ฉัน

 59. ในวันครูปีนี้ ผมก็ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยในสากลโลก และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายที่ ท่าน ผ.อ นับถือ จงดลบันดาลให้ท่าน มีความสุข มีแต่ความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไปนะครับ , และ ผมหวังว่าผ .อ จะนำความรู้่ แรงกาย แรงใจ มาพัฒนา โรงเรียนนนทรีให้เจริญรุ่งเรืองนะครับ (:

 60. ขอแสดงความ

  ยินดีกับ ผอ. ที่ได้รับรางวัลคะ และหนูขอให้ ผอ. มี

  ความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรง นะคะ สวัสดีคะ

 61. ขอแสดงความ

  ยินดีกับ ผอ. ที่ได้รับรางวัลคะ และหนูขอให้ ผอ. มี

  ความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรง นะคะ สวัสดีคะ

 62. ขอแสดงความ

  ยินดีกับ ผอ. ที่ได้รับรางวัลคะ และหนูขอให้ ผอ. มี

  ความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรง นะคะ สวัสดีค

 63. กระผม ขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับนะคับ และ ขอให้ท่าน ผอ. มีความสุขตลอดไปเลยๆๆ ร่างกายแข็งแรงๆ และก้อ ซิน เจีย ยุ๋ อี่ ซิน นี้ ฮวดใช้ คับ ^^

 64. ที่ผ่านมาในหลวงของเราทรงทำงานหนักมามากพอแล้ว ทรงทำให้คนไทยทุกคนมีอาชีพมีงานมีการทำ มีการศึกษาที่ดี มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง อยากให้คนในโรงเรียนของเรานำความรู้ที่ในหลวง หรือคุณครูมอบให้มาพัฒนาตนให้เป็นคนดีของสังคน และถ้าเราเริ่มจากในโรงเรียนได้ เมื่อเราไปอยู่ในสังคมที่ใหญ่กว่านี้เราก็ทำได้เหมือนกัน
  และเป็นคนที่มีคุณ๓พที่ดีตามไปด้วย…

 65. ผมขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการและขอเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปน่ะครับ

 66. ขอเเสดงความยินดีกับ ผอ. ด้วยนะค่ะที่ได้รับรางวัล ท่านเป็นบุคคลตัวอย่างให้กับเยาวชนในรุ่นต่อไปค่ะ

 67. ปีนี้หนูก็ขอให้คุณครูทุกท่านมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรงน่ะค่ะ

 68. ถ้าหนูจะเป็นครู…หนูสัญญานะค่ะว่า หนูจะเป็นครูที่ดีแบบ ผอ.ให้ได้ และหนูก็จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีเหมือนที่ ผอ.ได้ปฏิบัติที่โรงเรียนนนทรีวิทยาแห่งนี้ ค่ะ

  • ขอขอบใจที่หนูอยากเป็นครูที่ดี เพราะทุกวันนี้ ไม่ใคร่เห็นใตรอยากเป็นครู สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดดล้อมและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนผู้บริโภคไม่แยกแยะว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควร ปัญหาต่างๆจึงมีมากมาย เป็นปัญหาของสังคมอยู่ทุกวันนี้ ขออวยพรให้หนูได้เป็นคุณครูที่ดีและช่วยพัฒนาคุณลักษณะที่ดีแก่เยาวชนไทย คนไทยจึงอยู่ในสังคมโลกได้

 69. ขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งรางวัลน่ะคะ่ กับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นด้ หนูเชื่อว่าถ้าใครได้ปฏิบัติดังพระราชดำรัสของในหลวงผู้นั้นก็จะประสบผลสำเร็จในชีวิต ดั่งเช่น ผอ.ค่ะ “

 70. ในหลวง เรา ท่า ทำทุกอย่าง เพื่อให้ประเทศไทย รุ่งเริง สงบสุข คับ ถ้าเปนอย่างี้ไปเรื่อยๆ ผมว่าประเทศคงเจริญเติบโตได้แน่นอน

 71. การเป็นครูนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ
  เพราะการเป็นครูนั้นไม่ใช่แค่อาชีพๆหนึ่ง
  แต่เป็นอาชีพที่ต้องใช้การใส่ใจในศิษย์
  และเด็กนักเรียนอย่างแท้จริง

  ถ้าผมเป็นครูผมจะเป็นครูที่ดี

 72. ขอแสดงความยินดีกับ ผ.อ. มากๆๆนะค่ะที่ได้รับรางวัล

  วันครูปีนีผ่านมานานแล้ว แต่หนูคิดว่าวันครูมีทุกวันค่ะ

  เพราะถ้าไม่มีครู หนูก็เหมือนคนที่ไร้ความรู้

  ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง

 73. การที่ได้ให้ความรู้แก่ผู้อื่น ย่อมมีแต่ความสุข เหมือนกับพ่อหลวง ที่ท่านทรงงานหนัก เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทุกคน

  นางสาวกนกกร กาญจนจักร์ ม.5/1

 74. การที่ได้ให้ความรู้แก่ผู้อื่น เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากมาย เหมือนกับพ่อหลวง ที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชน

  นางสาวกนกกร กาญจนจักร์ ม.5/1

 75. ขอแสดงความยินดีกับรางวัลนี้ที่ผอ. ได้รับมาน่ะคะ่ รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น ขอขอบคุณผอ.ที่ได้ดูแลโรงเรียนของเรามาเป็นอย่างดีและโดยตลอดน่ะคะ่ 🙂

 76. ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ผอ.เป็นครูคนหนึ่งที่เป็นได้ทุกอย่างเพื่อนักเรียนและคนอื่นๆ เป็นผู้มีน้ำใจเมตตาหนูขอให้ผอ.จงพบแต่ความสุขสดใสนะคะ

 77. สวัสดีครับ ผ.อ ขอแสดงความยินกับรางวัลที่ได้ด้วยนะครับ
  และขอให้ ผ.อ นำความรู้มาพัฒนาโรงเรียนต่อไปนะครับ
  ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ผ.อ

  นาย อำนาจ ศรีดมาตร ม.5/5 เลขที่ 5

 78. สวัสดีครับ ผ.อ. กระผมขอแสดงความดีใจด้วยนะครับ ที่ท่าน ผ.อ. ได้รับรางวัลยกย่องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น กระผมจะเป็นกำลังใจให้ ผ.อ. สู้ต่อไปนะครับ** 5/8

 79. พ่อเป็นทั้งพระเป็นทั้งครูหากสิ้นพ่อ ใครเล่าจะนำทาง

 80. สวัสดีคับ ผอ. ผมขอให้ ผอ. มีสุขภาพแข๊งแรงและเป็นร่มโพธิ์ ของนนทรีไปนานนานนะครับ และผมจะเป็นกำลังใจให้นะคับ สู้สู้

 81. ขอแสดงความยินดีกับ ผอ. ด้วยนะคะที่ได้รับรางวัล
  ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่ัน และขอขอบคุณที่ช่วยดูแลแนะนำเป็นตัวอย่างที่ดี ขอให้ ผอ.มีความสุขมากๆนะคะ

 82. ขอเเสดงความยินดีกับ ผอ. ด้วยนะค่ะ ที่ได้รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น ขอให้ผอ.มีสุขภาพที่เเข็งเเรงนะค่ะ

 83. ขอแสดงความยินดีกับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นด้วยน่ะค่ะ 🙂 และขอขอบคุณ ผอ.มากๆค่ะ ที่ได้นำแต่สิ่งดีเข้ามาในโรงเรียนนนทรีวิทยาแห่งนี้ตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน ผอ.ก็ยังนำแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้ลูกๆนนทรีไม่เคยเปลี่ยนแปลง .

 84. สวัสดีครับผอ. ตั้งแต่ที่ผอ.ได้มาเป็นผอ.ที่นี้ โรงเรียนของเรา
  ได้มีสิ่งดีดีมากมายในโรงเรียน ซึ่งมีการพัฒนาจากเมื่อก่อน
  ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมและการเรียนการสอน ซึ่งผมรู้สึกประทับใจที่ได้เรียนโรงเรียนที่ดีและมีคุณภาพ ขอบคุณครับ

 85. พมขอให้ร่างกายเเข็งเเรง

 86. ผอ.คนนี้คือผอ.รร.อะไรเหรอ พอดีเข้ามาเจอ

 87. สวัสดีค่ะ ผ.อ หนูชื่อ จริยา ป.6/1

  หนูไม่รู้จะแต่งเรียงความยังไงดีสอนหนูหน่อยนะคะ

  • ก่อนอื่นให้หนูศึกษาหาข้อมูลเรื่องที่เราจะเขียนเรียงความ พร้อมทั้งอ้างอิงไว้ ซึ่งหนูต้องเป็นคนที่อ่านหนังสือมากๆ จะทำให้เราเป็นคนรอบรู้ จากนั้นลองนำข้อมูลที่เรามีมาเขียนเรียงลำดับเป็นหัวข้อย่อยๆ เพื่อลำดับความคิดของเราอย่างเป็นระบบ ในส่วนของเรียงความอย่างที่หนูน่าจะทราบแล้ว คือประกอบไปด้วย 3 ย่อหน้า คือ คำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป ซึ่งในส่วนของคำนำ หนูอาจนำพระบรมราโชวาท บทกลอน หรือ คติธรรมที่น่าสนใจมาเริ่มก่อนก็ได้ ในส่วนของเนื้อหาหนูก็ควรสรุปเป็นสาระสำคัญ ไม่ยืดเยื้อ ให้ได้ใจความ และสุดท้ายในส่วนของการสรุป ควรเน้นประเด็นสำคัญจากเนื้อหามาสรุปให้ชัดเจน ซึ่งหนูอาจวิเคราะห์ ใส่ความคิดเห็นของเราเข้าไปด้วย ยังไง ผอ.ก็ขอให้กำลังหนูนะ พยายามต่อไปนะลูก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: