• ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ

  • ยินดีต้อนรับ

    สวัสดีท่านผู้เยี่ยมชมทุกท่าน เว็บบล็อคนี้ทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร และสาระน่ารู้ เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษา และข้อคิดของฝากต่างๆ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ จึงขอเชิญชวนมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของเราทุกคน
  • สื่อสารผ่าน Facebook กับ ผอ.เชิดศักดิ์

  • หมวดหมู่

  • หมวดหมู่

  • Flickr Photos

  • Advertisements

การให้อภัย ……การปรองดองเพื่อชาติ

การให้อภัย ……การปรองดองเพื่อชาติ

วันนี้คุณให้อภัยหรือยัง

จงให้อภัย  แก่พ่อแม่ของเรา  ที่ทำทุกอย่างเพราะรักลูก

จงให้อภัย  แก่ครูอาจารย์ของเรา  ที่ท่านทำทุกอย่างเพราะความรักและปรารถนาดีแก่ศิษย์

จงให้อภัย  แก่ตนเองที่ โง่เขลา เอาแต่ใจตนเอง ขาดสติ ความอดทน อดกลั้น ประมาทและคบเพื่อนไม่ดี

จงให้อภัย  แก่คนที่ “เห็นแก่ตัว ”

จงให้อภัย  แกคนที่ “โง่เขลา เบาปัญญา ”

จงให้อภัย  แก่คนที่ “หิวโหย”

จงให้อภัย  แก่คนที่”ขาดสติ”

จงให้อภัย  แก่คนที่ “พิการทุกประเภท”

จงให้อภัย  แก่คนที่ “มีความโลภ”

จงให้อภัย  แก่คนที่ “สุขภาพจิตบกพร่อง”

จงให้อภัย  แก่คนที่ “หูเบา”

จงให้อภัย  แก่คนที่ “พูดมากและขาดสติ”

จงให้อภัย  แก่คนที่ “มีสมาธิสั้น”

จงให้อภัย  แก่คนที่ “ทำไปเพราะความประมาท”

จงให้อภัย  แก่คนที่ “ชอบนืนทา”

จงให้อภัย  แก่คนที่ “คิดเอาแต่ได้ โดยไม่มองผลกระทบที่เกิดขื้นกับสังคมและประเทศชาติ”

จงให้อภัย  แก่คนที่ “เอาแต่ใจตนเอง”

จงให้อภัย  แก่คนที่ “มักใหญ่ใฝ่สูง”

จงให้อภัย  แก่นักการเมืองที่ “ขาดจรรยาบรรณที่ดีทางการเมือง” ต้องเลือกคนดีจริงๆมาเป็นตัวแทนประชาชนจึงจะได้ความปรองดองที่แท้จริง

จงให้อภัย  แก่คนที่ “โกรธโดยไม่มีเหตุผล”

จงให้อภัย  แก่คนที่ “ลุ่มหลงมัวเมา อย่างขาดสติ”

จงให้อภัย  แก่คนที่ “มีความเป็นตัวเองสูง”

จงให้อภัย  แก่คนที่ “มีความกร้าวร้าว”

จงให้อภัย  แก่คนที่ “เห็นแก่ตัว”

จงให้อภัย  แก่คนที่ “มีความขาดแคลน ขัดสน”

จงให้อภัย  แก่คนที่ “มีความมักได้ มักมาก”

จงให้อภัย  แก่คนที่ “เข้าใจผิด”

จงให้อภัย  แก่คนที่ “ฟังไม่ได้ศัพท์ จับมากระเดียด”

     ถีงแม้ว่าทุกคนจะให้อภัยท่านแล้ว  หากท่านไม่ตระหนัก ไม่มีสติ ไม่คิดไตร่ตรอง ละอายหรือเกรงกลัวต่อบาป ไม่คิดถืงประโยชน์ส่วนรวม ยังคิดแต่ประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของพวกพ้อง จนไม่สนใจว่าจะเกิดปัญหาความเสียหายแก่ประทศชาติและประชาชนโดยรวม  จีงขอความร่วมแรงร่วมใจเพื่อประเทศไทยยั่งยืน  ” รักในหลวง  รักเมืองไทย  รักความสงบ  คนไทยทุกคนต้องรักสามัคคี ” ทำดีทุกวัน ทุกคน ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากใจเพื่อไทยของเรา

Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

  1. ค่ะ…การให้อภัยเป็นสิ่งที่ทุกๆคนควรมี เพราะถ้าเรารู้จักการให้อภัยแล้วชีวิตเราก็จะไม่มีคำว่า “โกรธแค้น” …

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: